K O N K U R S za originalni savremeni dramski tekst | Reflektor

K O N K U R S za originalni savremeni dramski tekst

1-1024x638

Narodno pozorište Republike Srpske s ciljem podsticanja razvoja domaćeg dramskog stvaralaštva raspisuje

K O N K U R S
za originalni savremeni dramski tekst

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori koji pišu na srpskom ili na jezicima za koje nije neophodno da budu prevedeni na srpski jezik.

Na konkursu će biti razmatrani samo originalni, neobjavljivani, nenagrađivani i neizvođeni radovi.

Jedan autor može poslati najviše dva teksta.

O kvalitetu tekstova odlučivaće stručni žiri koji će imenovati direktor Pozorišta.

Prilikom odlučivanja, stručni žiri će posebno ocijeniti umjetničku vrijednost djela i aktuelnost teme.

Autoru najboljeg teksta biće dodijeljena nagrada u iznosu od 3.000,00 KM.

Narodno pozorište Republike Srpske će isplatom nagrade steći pravo da objavi u Časopisu „Agon“, dramaturški obradi i izvede nagrađeni tekst bez ograničenja.

Žiri može predložiti da Pozorište otkupi i druge tekstove, koji to svojim kvalitetom zaslužuju.

Tekstovi se šalju pod šifrom u 4 primjerka, u štampanoj i elektronskoj formi, na adresu:
Narodno pozorište RS
(Konkurs za dramski tekst)
Kralja Petra I Karađorđevića br.78
78 000 Banja Luka

U posebnoj, zatvorenoj koverti, potrebno je da autori dostave rješenje šifre (šifra pod kojom je rad potpisan, ime i prezime autora, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa).

Tekstovi prispjeli na konkurs se ne vraćaju. Svi prispjeli tekstovi biće pohranjeni u biblioteci Pozorišta.

Rok za slanje tekstova je 15. april 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do početka 22. Teatar festa „Petar Kočić“ (maj 2019. godine) u medijima i na internet-stranici Pozorišta (www.np.rs.ba).

« »

Sponzor

Sledeća Dešavanja

Poslovni kurs ruskog jezika
Srpsko rusko prijateljstvo "Bratstvo" - Srpsko rusko prijateljstvo "Bratstvo", Banja Luka, Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 18/01/2017 00:00
Kurs engleskog jezika za pravnike
Centar za afirmaciju i razvoj - Jevrejska bb, Banja Luka, Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 065/364-439 18/01/2017 00:00
Kurs ruskog jezika
Srpsko rusko prijateljstvo "Bratstvo" - Srpsko rusko prijateljstvo "Bratstvo", Banja Luka, Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 18/01/2017 04:00
Instrukcije iz matematike
Banja Luka - Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska 78000, Bosnia & Herzegovina 065 849 102 13/02/2017 10:00
PROMOVIŠI SE NA REFLEKTORU
Bosna i Hercegovina - Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska 78000, Bosnia & Herzegovina 13/02/2017 12:00

Najnoviji komentari